2016: dobre wyniki i biznes oparty o nowe technologie