Bartosz Dąbrowski

Bartosz Dąbrowski

Opublikowany

ekspert ds. likwidacji szkód i obsługi klienta

Bartosz Dąbrowski jest dyrektorem pionu obsługi klienta w Grupie Europa

Komentowane zagadnienia: 

-> likwidacja szkód

-> obsługa klientów

-> reklamacje i skargi

-> mediacje i postępowania polubowne

Jesteś zainteresowany komentarzem? Zapraszamy do kontaktu:

Udostępnij